Cùng Tổng lãnh Sự quán Thái Lan trao 3.000 khẩu trang y tế cho UBMTTQ Việt Nam – TP.HCM

Ngày 28/8, hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân thành phố chung sức, chung lòng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của UBMTTQ Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh, Tổng lãnh Sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. HCM cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã ủng hộ nhiều vật phẩm thiết yếu để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trong dịp này, thông qua Quỹ Hỗ trợ Từ thiện C.P. Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ủng hộ 3.000 chiếc khẩu trang y tế thuộc dự án Khẩu trang nhân ái cho UBMTTQVN – TP.HCM.

Tổng lãnh Sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. HCM cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã ủng hộ nhiều vật phẩm thiết yếu để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ủng hộ 3.000 chiếc khẩu trang y tế thuộc dự án Khẩu trang nhân ái cho UBMTTQVN – TP.HCM.
3.000 chiếc khẩu trang y tế thuộc dự án Khẩu trang nhân ái sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM.
Đoàn Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và đaỊ diện các doanh nghiệp Thái Lan chụp hình lưu niệm tại UBMTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sau 1 tháng khởi động, Dự án Khẩu trang nhân ái đã trao tặng 1.771.800 chiếc khẩu trang đến nhiều đơn vị, cơ sở, địa phương trên cả nước. Hỗ trợ kịp thời khẩu trang miễn phí cho người dân, cán bộ, y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ,… lực lượng đang ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Vượt chỉ tiêu và công suất ban đầu mà Dự án đề ra là 1,2 triệu chiếc mỗi tháng.

Dự án “Khẩu trang Nhân ái” ra đời nhằm chung tay cùng đất nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 do Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (thuộc Tập đoàn C.P Thái Lan) phối hợp cùng Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thông qua Qũy hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam sẽ tiến hành trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho cán bộ nhân viên ngành y tế, các chiến sỹ công an bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và những người không có khả năng mua khẩu trang để tự bảo vệ mình.

www.cpmaskforall.com.vn

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email