CPV trao tặng gần 7 triệu chiếc khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19

Tính đến ngày 31/3/2021, sau 8 tháng khởi động dự án “Khẩu trang nhân ái” đã trao 6.981.400 cho 868 đơn vị trên khắp cả nước. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19, là hành động kịp thời hỗ trợ cộng đồng trong thời điểm tình […]