C.P. Việt Nam xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên quay lại làm việc sau Tết

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, C.P. Việt Nam đã quyết định tổ chức xét nghiệm Covid-19 với nhân viên ở nhiều chi nhánh khi quay lại làm việc sau Tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, Ban lãnh đạo C.P. Việt Nam đã […]