Gần 6 triệu chiếc khẩu trang được CPV trao tặng trong 5 tháng khởi động dự án

Ngày 28/12, sau 5 tháng khởi động dự án “Khẩu trang nhân ái” đã trao 5.713.300 cho 618 đơn vị trên khắp cả nước. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19, là hành động kịp thời hỗ trợ cộng đồng trong thời điểm cận Tết dương […]