Cùng Tổng lãnh Sự quán Thái Lan trao 3.000 khẩu trang y tế cho UBMTTQ Việt Nam – TP.HCM

Ngày 28/8, hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân thành phố chung sức, chung lòng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của UBMTTQ Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh, Tổng lãnh Sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. HCM cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và các doanh nghiệp […]